Oborové členění

  • 1.1. Města
  • 1.2. Obce
  • 1.3. Kraje
  • 1.4. Sdružení obcí a organizace pro podporu regionálního rozvoje
  • 1.5. Místní akční skupiny

  • 2.1. Urbanistický rozvoj
  • 2.1.1. Územní plánování
  • 2.1.2. Architektura a související služby
  • 2.2. Ekonomika a financování
  • 2.2.1. Dotace a dotační poradenství
  • 2.2.2. Bankovnictví a finanční služby
  • 2.2.3. Ekonomické a organizační poradenství pro veřejnou správu
  • 2.3. Provozování služeb občanské vybavenosti
  • 2.3.1. Provozování komunálních služeb
  • 2.3.2. Provozování osobní a nákladní přepravy pro město
  • 2.3.3. Zdravotnická zařízení a provozování sociálních služeb
  • 2.4. Cestovního ruch a související služby
  • 2.5. Vzdělávání a publicita chytrých měst
  • 2.5.1. Školy a ostatní vzdělávací instituce
  • 2.5.2. Odborná média, odborná literatura a webové portály
  • 2.6. Kulturní instituce
  • 2.7. Sportovní instituce a kluby
  • 2.8. Ostatní zájmové organizace a sdružení
  • 2.9. Ostatní služby pro veřejnou správu a obyvatele měst

  • 3.1. Inteligentní městská mobilita
  • 3.1.1. Dopravní telematika a systémy řízení dopravního provozu
  • 3.1.2. Systémy inteligentního parkování
  • 3.1.3. Informační a odbavovací systémy ve veřejné osobní dopravě
  • 3.1.4. Ostatní informační a komunikační systémy pro městskou mobilitu
  • 3.1.5. Elektrické dopravní prostředky včetně palivočlánkových pro veřejnou osobní dopravu
  • 3.1.6. Elektrické osobní automobily včetně palivočlánkových
  • 3.1.7. Elektrické nákladní a užitkové automobily včetně palivočlánkových
  • 3.1.8. Ostatní nízkoemisní dopravní prostředky a pracovní stroje pro městské služby
  • 3.1.9. Infrastruktura pro městskou elektromobilitu
  • 3.1.10. Ostatní inovativní produkty pro městskou mobilitu
  • 3.1.11. Dopravní plánování a dopravní inženýrství
  • 3.1.12. Ostatní odborné služby pro městskou mobilitu
  • 3.2. Inteligentní městská energetika a služby
  • 3.2.1. Obnovitelné zdroje energie včetně energetického využití odpadu
  • 3.2.2. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla včetně energetického využití odpadu
  • 3.2.3. Inteligentní řízení energetických sítí ve městech (smart grids a micro grids)
  • 3.2.4. Smart metering elektřiny a tepla
  • 3.2.5. Energetický management a senzorické sítě pro budovy veřejných služeb *)
  • 3.2.6. Vnitřní osvětlení budov veřejných služeb *)
  • 3.2.7. Inovativní systémy vytápění, větrání a klimatizace budov veřejných služeb *)
  • 3.2.8. Ostatní inovativní technologie pro výstavbu a provoz budov veřejných služeb *)
  • 3.2.9. Inteligentní veřejné a architektonické osvětlení – svítidla, řídicí systémy, infrastruktura
  • 3.2.10. Inovativní technologie pro sběr, svoz a zpracování komunálního odpadu
  • 3.2.11. Smart metering vody
  • 3.2.12. Ostatní inovativní technologie pro vodní hospodářství měst
  • 3.2.13. Systémy pro prediktivní údržbu v městských službách
  • 3.2.14. Energetické poradenství pro městské služby
  • 3.2.15. Integrované energetické projekty pro městské služby včetně EPC
  • 3.2.16. Ostatní inovativní produkty a odborné služby pro městskou energetiku a komunální služby
  • 3.3. Informační a komunikační technologie neuvedené v kategoriích 3.1 a 3.2
  • 3.3.1. Informační systémy pro veřejnou správu
  • 3.3.2. Informační technologie pro komunikaci města s občany
  • 3.3.3. Informační systémy pro správu majetku města
  • 3.3.4. Geografické a kartografické informační systémy
  • 3.3.5. Dohledové a bezpečnostní systémy vnější a vnitřní
  • 3.3.6. Informační a komunikační technologie pro zdravotní a sociální péči
  • 3.3.7. Vnější senzorické systémy kvality ovzduší a hluku
  • 3.3.8. Informační a komunikační technologie pro krizové řízení a krizové plánování
  • 3.3.9. Infrastruktura pro sběr a přenos dat – vnější a vnitřní
  • 3.3.10. Služby pro kybernetickou bezpečnost
  • 3.3.11. Ostatní produkty a služby pro sběr, přenos a zpracování dat
  • 3.3.12. Ostatní informační a komunikační technologie a související služby pro města

  • 4.1. Městská zeleň
  • 4.1.1. Inovativní technologie pro plánování a správu městské zeleně
  • 4.1.2. Odborné služby pro městskou zeleň
  • 4.2. Vodní prvky
  • 4.2.1. Stavby a inovativní technologie pro městské vodní prvky
  • 4.2.2. Odborné služby pro městské vodní prvky
  • 4.3. Městský mobiliář