Konference Smart City FOR ARCH 2020

FOR CITY zahájí v úterý 22. září celodenní konference Smart city FOR ARCH s podtitulem Chytré plánování a rozvoj měst a obcí. Konference bude zaměřená na ty, kteří rozhodují o realizaci konceptu smart city a sami se na ní aktivně podílejí, tedy na komunální politiky, řídící pracovníky a specialisty na úrovních měst, obcí a regionů a jejich veřejných služeb.

Téma konference: Plánování, ekonomika a technická řešení pro praktickou realizaci konceptu smart city.

Program konference bude členěn do čtyř bloků prezentací a diskusí:

1. blok: Průřezové problémy - strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst

2. blok: Inteligentní městská mobilita

3. blok: Inteligentní městská energetika a služby

4. blok: Informační a komunikační technologie

Organizátor konference je konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA - Consulting Services.

Konference navazuje na úspěšnou sérii odborných konferencí "Smart city v praxi" A "Elektrické autobusy pro město". Z těchto konferencí vznikly praktické výstupy ve formě realizovaných projektů ve městech. Více o konferenci zde.