ZŠ Hořovice hospodárně vytápí svoje prostory

Hořovická škola se na první pohled příliš neliší od podobných zařízení v Česku - její historie sahá několik dekád nazpět, tvoří ji několik pavilonů vytápěných z lokální kotelny. O energetické hospodářství v rozlehlých budovách se léta staraly klasické teplovodní radiátory s ruční regulací. Avšak jak už to u škol bývá, jednotlivé třídy a kabinety mají odlišný časový rozvrh. V neposlední řadě je „základka“ plná zvídavých žáků, které snadno ovladatelné prvky topení ve třídách sváděly k neodborným zásahům. Řešení celé této situace se ukrývá ve třech slovech - bezdrátová zónová regulace. Projekt s sebou přináší úsporu nákladů na vytápění, usnadňuje jeho regulaci, získává přehled teplot v jednotlivých místnostech v čase a umožňuje vzdálený dohled.

Instalace proběhla v 5. pavilonu školy, který se skládá ze tří nadzemních podlaží. Správnou teplotu chodeb a místností zajišťuje 96 radiátorů, které jsou nově vybaveny termostatickými hlavicemi. Ty v závislosti na pohybu teplot v určených místnostech řídí 22 regulačních jednotek umístěných na stěnách budovy. Systém navíc umožňuje v přednastaveném rozmezí manuálně měnit centrálně nastavenou teplotu dle aktuální potřeby. Celý režim koordinuje centrální řídící jednotka.

Vzhledem k velikosti pavilonu bylo nutné zapojit 3 prodlužovače RF signálu pro spolehlivé pokrytí všech prostor. Do počítače správce budovy byl nainstalován software IQRC pro správu a vzdálený dohled nad topným systémem, který lze rozšířit o spínání kotle. Díky zónové regulaci vytápění škola vyhřívá pouze prostory, které jsou v konkrétní dobu využívány. Jednotlivé místnosti mají vlastní časově teplotní režim přizpůsobený rozvrhu hodin i počtu žáků v učebnách. V budově proto nenajdete místa, která by byla zbytečně vytápěna mimo vyučování.

Žákům, učitelskému sboru i návštěvníkům změny přinesly tepelnou pohodu. Mezi další výhody patří komfort spojený s fungováním systému bez nutnosti obsluhy uživatelem. Díky tomuto projektu se škola zařadila mezi průkopníky energetické efektivity veřejných budov v Hořovicích. Navíc ukázala, že lze účelně a hospodárně využívat moderní technologie bez větších stavebních úprav. Bezdrátové hlavice lze totiž nasadit na stávající termostatické ventily klasických radiátorů. Veškeré práce zabraly pouze několik dní. V případě 1. základní školy Hořovice systém nabízí rychlou návratnost investic, a to v horizontů dvou až pěti let. Ušetřené peníze tak může využít při realizaci dalších prospěšných aktivit.

HDL Automation s.r.o. nabízí moderní sběrnicové řešení inteligentního řízení veřejných, obytných, komerčních i hotelových prostor. Konkrétně automatizaci osvětlení, vytápění, ventilace, klimatizace, stínění a mnoho dalších funkcí budov. Stabilní postavení na trhu je zajištěno díky mateřské společnosti GORDIC. Bližší informace najdete na www.iqrc.info nebo www.hdl-automation.cz