Virtuální IoT veletrh: bezplatný pilotní běh do konce roku 2020

Tiše a přitom naplno se v dubnu 2020 rozběhl zcela nový projekt provozovatelů portálu www.smartcityvpraxi.cz: Virtuální IoT veletrh, prozatím v bezplatném pilotním běhu. Nyní má – navzdory všeobecným starostem s ekonomickými důsledky vládních protiepidemických opatření – veletrh první účastníky a další zájemci se hlásí. Je tedy na čase dát o něm vědět široké odborné veřejnosti a pozvat všechny, kdo se internetem věcí zabývají, do naší dobré společnosti.

Náš Virtuální IoT veletrh představuje internetový prostor nabízející předávání a získávání informací o produktech a řešeních využívajících internet věcí (IoT). Chceme tím mimo jiné podpořit firmy při jejich marketingu moderních technologií v podmínkách, kdy setkávání tváří v tvář je různým způsobem omezené či komplikované. Přitom se tu přirozeně nabízí využití výhod internetové komunikace.

Virtuální IoT veletrh má samostatnou doménu www.iot-veletrh.cz, ale fyzicky je umístěný na www.proelektrotechniky.cz. To má svůj dobrý důvod: Portál funguje od roku 2012 a od té doby dosáhl roční čtenosti desítek tisíc unikátních návštěvníků, a to bez různých „optimalizačních“ praktik za hranicí podnikatelské etiky. Pochopitelně přitom neunikl ani pozornosti internetových vyhledavačů.

Virtuální IoT veletrh bude probíhat vždy po celý rok s novinkami vystavovatelů, které se budou moci průběžně aktualizovat.

Nyní probíhá jeho pilotní běh, který je až do konce roku 2020 bezplatný. Poté provedeme vyhodnocení o počtu návštěvníků a připravíme IoT veletrh 2021.

Na Virtuálním IoT veletrhu nabízíme účastníkům virtuální stánek, který se skládá z ikon-tlačítek s prolinkem na další podrobnosti na firemních webech vystavovatelů. Virtuální stánky jsou umístěny podle jednotlivých tematických sekcí dle volby vystavovatele a doporučení provozovatele virtuálního veletrhu. Virtuální povaha veletrhu zároveň umožňuje podle potřeby zahrnout jeden stánek do více sekcí.

Další informace o Virtuálním IoT veletrhu najdete na jeho stránkách zde:
http://www.proelektrotechniky.cz/iot-oveletrhu.php