Soutěž Komunální projekt roku 2020 - uzávěrka 14. září

Moderní obec, odborný měsíčník pro veřejnou správu, který je mediálním partnerem veletrhu FOR CITY, letos už pošesté pořádá celostátní soutěž Komunální projekt roku 2020. Soutěž se opět koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a s podporou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Soutěž Komunální projekt roku 2020 si klade za cíl vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní projekty uskutečněné na úrovni obcí a měst. Její organizátoři se drží zásady, že i projekt v hodnotě třeba pouze několika desítek či stovek tisíc korun může být pro obyvatele menších sídel stejně přínosný a cenný jako projekt v řádech milionů či desítek nebo stovek milionů korun pro obyvatele velkých měst.

Uzávěrka příjmu nominací a přihlášek do letošního ročníku soutěže je 14. září, výsledky soutěže budou slavnostně oznámeny 3. listopadu v Praze v Českém muzeu hudby. Podrobnosti o soutěži jsou na: www.komunalniprojektroku.cz.