Kvalitní prostředí pro děti ve školách na prvním místě

Kvalita vnitřního prostředí by měla být v současné době jedním z nejdůležitějších parametrů při návrhu všech typů budov, protože v nich trávíme až 90% našeho času.  Každý z nás zná chvíle, kdy se v místnosti už nedá vydržet. Někdy je to kvůli vydýchanému vzduchu, jindy kvůli pachům, suchému vzduchu nebo nevyhovující teplotě. Všechny tyto faktory ovlivňují kvalitu našeho života, vytvářejí rušivé podněty či přímo způsobují zdravotní potíže.

 

Varování! CO2  ve školách překračuje maximální limity

 

Centrum pasivního domu měřilo koncentrace oxidu uhličitého (CO2) na 34 základních a středních školách napříč Českou republikou. Ve většině škol, ve kterých není instalováno řízené větrání, koncentrace oxidu uhličitého v interiéru dlouhodobě překračovala nejen doporučenou hodnotu CO2 ale také maximální povolenou.

 

„Na základě provedených měření doporučujeme provozovatelům a zřizovatelům škol, ale i ostatních veřejných budov, zabývat se koncepcí větrání. V ideálním případě instalovat systém řízeného větrání s rekuperací, vybavený a řízený čidly CO2. Díky optimálnímu větrání navíc dojde k úspoře energie na vytápění a ke zvýšení uživatelského komfortu tříd – větrání bez hluku z ulice, bez průvanu a chladu/horka z exteriéru, bez ohrožení bezpečnosti žáků a bez nutnosti zásahu uživatele,“ říká Tomáš Vanický, ředitel Centra pasivního domu a dodává: „Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí zásadně vzrůstá počet energeticky pasivních veřejných budov. Před spuštěním stávajícího programového období v roce 2014 se jich postavilo deset, nyní se jich připravují další desítky. A některé už slouží svým uživatelům, např. základní škola Psáry nebo pavilon nemocnice v Olomouci. Dobrá zpráva je, že celosvětově osvědčená definice pasivního standardu postupně proměňuje přístup i u veřejných budov. Pro děti v základních a mateřských školách, stejně jako všechny v nemocnicích či kancelářských budovách to znamená zajištění přívodu čerstvého vzduchu a tepelnou pohodu po celý rok, což vytváří podmínky pro soustředění i zotavení.“

 

Pokud byste i vy, ve vašem městě či obci, měli zájem o měření CO2 ve školách, neváhejte se obrátit na Centrum pasivního domu, které se osvětou ke zdravému a úspornému stavění věnuje už 15 let a sdružuje ověřené odborníky napříč stavebními obory.

www.pasivnidomy.cz – libor.hruby@pasivnidomy.cz

 

 

Měření koncentrace oxidu uhličitého (CO2 ) ve školách

 

Na souhrnném grafu je zobrazen průběh koncentrací oxidu uhličitého v jednotlivých měřených školách. V průběhu dne bylo větráno okny především o přestávkách. V grafu je vyznačena doporučená hodnota koncentrace oxidu uhličitého 1 000 PPM a maximální koncentrace oxidu uhličitého 1 500 PPM. Z grafu jasně vyplývá, že většinu času se koncentrace pohybují jak nad doporučenou hodnotou, tak nad maximální limitní hodnotou koncentrace oxidu uhličitého ve třídě.

Graf průběhu koncentrací CO2 na měřených školách souhrnně (měření v r. 2017).

 


Na grafu je zobrazen průběh koncentrace oxidu uhličitého ve třídě s 22 žáky. Vyučování probíhalo v této třídě od 2. vyučovací hodiny (cca 9:00) do 14:00. V průběhu dne bylo větráno okny především o přestávkách. V grafu je vyznačena doporučená hodnota koncentrace oxidu uhličitého 1 000 PPM a maximální koncentrace oxidu uhličitého 1 500 PPM.

Graf průběhu koncentrace CO2 (měření v r. 2017).

 

 

 

                

Vliv koncentrace CO2 na člověka 

 

Graf znázorňující vliv koncentrace CO2 na člověka (zdroj: ASHRAE, Vyhl. č. 268/2009 Sb)

Jak správně větrat?

 

Nejúčinnějším způsobem jak zajistit snížení koncentrace škodlivin v interiéru budov je dostatečné a správné větrání. Tedy přívod čerstvého venkovního vzduchu a odvod použitého znečištěného vzduchu z interiéru.

 

Prvním způsobem větrání je přirozené větrání, tedy větrání okny. Toto řešený má ovšem nevýhodu v tom, že člověk není schopen dlouhodobě objektivně sledovat kvalitu vnitřního vzduchu a tím podhodnocovat potřebu větrání. Účinnost přirozeného větrání je také závislá na okolních podmínkách, jako je průvan, rychlost větru, teplotní rozdíly mezi interiérem a exteriérem. Další podstatnou nevýhodou je to, že spolu s odváděným vzduchem odvádíme při větrání v zimě i velkou část tepla, které je nutné následně „dotopit“ otopným systémem. Naopak v létě spolu s čerstvým vzduchem do interiéru přivádíme i venkovní velmi teplý vzduch, čímž můžeme přispět k přehřívání budovy.

 

Druhou variantou, a to s maximální mírou komfortu, je systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Dodává hygienicky potřebné množství vzduchu a tepelné ztráty snižuje na minimum (dochází k předání tepla z odváděného vzduchu, vzduchu čerstvému přiváděnému). Zároveň účinně odvětrává pachy a filtruje přiváděný vzduch od pylu a prachu. Nedochází ani k nadměrnému vysoušení vzduchu přílišným větráním, protože vyměňováno je jen potřebné množství vzduchu. Větrání probíhá zcela bez nepříjemného průvanu, bez pronikání hluku z venkovního prostředí a bez teplotních rozdílů. Pokud je sytém řízený čidly CO2 (nastavení maximální koncentrace CO2 na hodnotu například 1 500PPM) dochází k plynulé regulaci množství větraného vzduchu a větrají se jen místnosti, které jsou zrovna využívány, tím dochází k další úspoře energie.

 


 

 

Čím je typické vnitřní prostředí s řízeným větráním?

  • neustále čerstvý a nevydýchaný vzduch
  • minimální rozdíly teplot, bez pocitu průvanu
  • optimální vlhkost vzduchu
  • omezená prašnost díky filtraci vzduchu
  • snížená hlučnost oproti větrání okny

 

 

 

Dotace ve veřejné správě

 

 „Ve stávajícím programovém období jsme v oblasti energetických úspor ve veřejné správě z Operačního programu Životní prostředí podpořili již 1 900 projektů, a to částkou přes 7,5 miliardy korun. Žadatelům nabízíme atraktivní finanční podmínky na energeticky úsporné renovace v podobě až 55procentní dotace. Pokud je do projektu zahrnuta instalace řízeného větrání s rekuperací a případně jsou-li využity i fotovoltaické panely, může majitelům objektů dotace uhradit až 70 % celkových výdajů. Této příležitosti využili například v České Lípě, kde přistoupili k poměrně unikátnímu řešení, jak vyměňovat vzduch v budově obchodní akademie. Promyšlený systém výměny vzduchu začíná přefiltrováním venkovního čerstvého vzduchu v centrálních rekuperačních jednotkách. Pak putuje přes centrální schodiště do chodeb, které v tomto případě mají funkci „potrubí“ a rozvádějí čerstvý vzduch do celé budovy včetně jednotlivých tříd. Ty jsou osazené čidly, které kontrolují koncentraci C02 a informace předávají do řídicí jednotky. Jedná se o pilotní projekt, který byl v České republice poprvé uveden do provozu právě v České Lípě, a také díky němu škola získala ocenění v soutěži Úsporný dům 2019.“

Ing. Lucie Früblingová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR

 

Obchodni_akademie_Ceska_Lipa po rekonstrukci

 

 

Zdroj: Centrum pasivního domu, z.s./ 2020